2.des - 15.april 2023     Kunstmuseet NordTrøndelag, gruppeutstilling, nyinnkjøpte verk
2023     Opphold på forskningsskipet R/V Helmer Hanssen, Universitetet i Tromsø/ NordNorsk Kunstnersenter
2023     Skulptur til Aula/Nidarvollprosjektet Trondheim Kommune; Kunstkonsulenter Leiken Vik og Oddvar I.N Daren

Back to Top