Naturens kraft og jordens utallige kretsløp opptar meg. Jeg vil synliggjøre sammenhenger mellom natur, teknologi og samfunn, som en invitasjon til refleksjon.
Ved å jobbe tverrfaglig prøver jeg å sette et kritisk søkelys på teknologien og samfunnet i sin alminnelighet, på en leken og humoristisk måte.
Jeg utforsker konstruksjon og bygger skulptur og installasjon av innsamlet materiale. Skisser fra arbeidsprosessen utvikles til selvstendige verk som tresnitt, tegning, foto og håndsydde bøker.


Back to Top