Skulpturen «Water Vessel Registrator 5» (2019) er bygget av funne gjenstander på Island. En pentagonal struktur har armer som kobler fri flytende elementer til seg, og enkle mekaniske deler gjør at lys blinker i takt med havets vugging.
Back to Top