«Diligence» (2020) er en bevegelig skulptur og en håndsydd bok med skisser fra arbeids-prosessen. Skulpturen har stålrør som slynger seg i en uendelig krets langs vegg, gulv og luftrom, og en motor drar et tau rundt i en konstant bane. Under maskinens vedvarende anstrengelser blir konsekvensen av friksjon synlig over tid.
Foto: Knut Hamran
Back to Top