«Arms of the Ocean» (2017) bruker vann fra Trondheimsfjorden som materiale og består av en installasjon ute, én inne, foto og vannprøver. En vannoverføringspumpe transporterer vann fra fjorden opp til en tank på taket. Derfra renner vannet gjennom rør og slanger inn i huset, gjennom glassbeholdere, sinkbøtte, avløpsrør og tilbake ut i fjorden. Vannprøvene ble samlet under én månefase og fotoserien viser mikroskopbilder av disse. 
Foto: Reidun Synnøve Gravelseter
Back to Top